• darkblurbg

De oudercommissie, iets voor u?

Word lid van de oudercommissie van de kinderopvang van uw kind

Kinderopvang Hip vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij de Kinderopvang. Kinderopvang Hip neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. Hierbij ontvangt u de informatie over hoe u betrokken kunt zijn door lid te worden van de oudercommissie van Kinderopvang Hip.

 

Wat is de oudercommissie?

Als lid van de oudercommissie vertegenwoordigt u de belangen van de ouders en de kinderen bij Kinderopvang Hip.

 

Wat doet de oudercommissie?

Als lid van de oudercommissie:

  • overlegt u met de leidinggevende van Kinderopvang Hip (ongeveer 4 vergaderingen per jaar)
  • adviseert u gevraagd en ongevraagd de leidinggevende van Kinderopvang Hip
  • bevordert u de communicatie aan ouders en medewerkers
  • onderhoudt u contacten met andere ouders
  • bevordert u de betrokkenheid van ouders bij Kinderopvang Hip. Bijv door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.

 

Adviesrecht
In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Het gaat dan om: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en dienstenaanbod.

Wat levert de oudercommissie u op?

Door lid te worden van de oudercommissie:

  • heeft u invloed op het beleid van Kinderopvang Hip
  • werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren)
  • doet u ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

Hier vindt u de huidige leden van onze oudercommissie.

Aanmelden?

Lijkt het u wat om lid te worden van de oudercommissie of wilt u graag meer informatie?

Neem dan vooral contact op met de leidinggevende van Kinderopvang Hip, want wij staan om u te springen!

 

Hieronder ook ene digitaal aanmeldformulier