• darkblurbg

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.Voor deze taak hebben wij gekozen voor een externe coach Bianca Wegbrands. Het gezicht achter Pedagoochelen en je zult mij dus ook bij Kinderopvang HIP kunnen treffen.  

Peda…van Pedagogiek. Goochelen…: Goochelen is de kunst van het schijnbaar onmogelijke. (volgens Wikipedia). In mijn praktijk is praktisch niks onmogelijk. Waar een wil is is een weg. Als je echt iets wilt veranderen, dan zul je ook slagen en de weg naar je doel vinden. En daar sta ik voor. Ik kan je helpen. Ik gebruik mijn vakkennis, persoonlijke ervaringen en een open blik om je weer op het goede spoor te zetten. 

De Kinderopvangcoach werkt vanuit het pedagogisch beleid welke binnen de kinderopvang geldt. De Kinderopvangcoach bewaakt de kwaliteit van het functioneren van de Beroepskrachten, ondersteunt en motiveert hen in de dagelijkse werkzaamheden, waardoor zij zich professioneel kunnen ontwikkelen. Voordat de Kinderopvangcoach op locatie komt, zal zij zich inlezen in het pedagogische beleidsplan van de betreffende locatie. Welke regels en afspraken gelden er binnen de opvanglocatie. 

 

Lees meer over mij op  Website kinderopvangcoach