• darkblurbg

Gezondheidsbeleid

Een kind dat ziek is hoort thuis te blijven, dit voor de veiligheid van uw kind en die van de anderen. Een ziek kind heeft behoefte aan rust en zal op het kinderdagverblijf niet dat aandacht krijgen die het op dat moment nodig heeft.

 Onder ziek verstaan ​​we het volgende: 

  • Koorts, temperatuur van 38,5c of hoger
  • Besmettelijke kinderziekten zoals mazelen, waterpokken, bof, rode hond, ernstige diaree en

 Mocht het kind in het kinderdagverblijf ziek worden, dan zullen de ouders hiervan direct op de hoogte worden gesteld. Het kind dient dan te worden opgehaald.

Het is belangrijk dat de leiding op de hoogte wordt gesteld wanneer een kind in het weekend ziek is geweest, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Ons gezondheidsbeleid de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wanneer in het gezin een besmettelijke ziekte heerst, dan willen we dat graag zo snel mogelijk weten. In overleg kan het kind het kinderdagverblijf dan wel of niet bezoeken. Dit hangt af van het besmettingsgevaar en de protocollen die daarvoor gelden. (Wij hanteren hierbij de GGD gezondheidswijzer). Indien nodig zal informatie die van belang is voor ouders worden gemeld op het informatiebord zodat ouders hier alert kunnen zijn bij hun eigen soort bij hun persoonlijke situatie (bijvoorbeeld zwangerschap).

medicijnen
Alleen door een arts medicijnen worden toegediend door onze pedagogische medewerkers. U moet hier wel een formulier voor ondertekenen.

 

Download HIER reglement medicijntoediening

Download HIER medicijn toestemmingsformulier

 

Meldcode 

In de kinderopvang is het verplicht om te werken met de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. De code is drie te volgen routes bij signalen van:

  1. huiselijk geweld of kindermishandeling
  2. kindermishandeling door een beroepskracht
  3. seksueel-grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Onze pedagogische medewerkers zijn getraind in het herkennen van signalen en daar direct volgens de meldcode op te reageren.

 

Download HIER meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Download HIER handleiding  Huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol veilig slapen

Iedereen die bij Kinderopvang Hip werkt, is bekend met ons protocol 'veilig slapen'. Hierin staat waarmee onze medewerkers rekening houden als uw kind slaapt.

 

 

Download HIER-protocol Veilig Slapen