• darkblurbg

Alleen met onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor een extra opvangdag naast een reguliere opvangdag.

Een extra dag kan alleen worden toegekend wanneer er plaats is op de eigen groep van uw kind op de gewenste dag.
- Extra dagen kunnen het liefst 4 weken van tevoren worden aangevraagd

- Aangezien we moeten letten op de groepssamenstelling, kindaantallen, leidster kind ratio en vaste gezichtenbeleid hebben we vaak 2-3 werkdagen nodig om een reactie te geven.