• darkblurbg

Ons Visie

Kinderopvang HIP is een opvangorganisatie voor  kinderen van 0 tot 8 jaar. We hebben 2 vertikale groepen. In beiden groepen kunnen we maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar opvangen. Het is alleen mogelijk om kinderen van 4 tot 8 jaar op te vangen tijdens een rustige dag, en in de vakantie periode. Dit is dus afhankelijk van de samenstelling en de grootte van de groep. En voordat er een bso kind geplaatst gaat worden, zal dit eerst besproken worden met de leidsters van de groep. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar zullen altijd voorrang krijgen bij een plaatsing.

Vanaf 1 april 2017 geldt een nieuwe regeling. Gemeente Zutphen betaalt de peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Wij vragen dan de subsidie aan voor uw kind bij de gemeente. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Samen met de gemeente vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om op de peuteropvang te leren en te ontwikkelen. Zo worden ze op een goede manier voorbereid op de basisschool.

Doordat wij een kleinschalig kinderdagverblijf zijn kunnen wij ieder kind de zorg en aandacht geven die het nodig heeft.

Kinderen maken veel ontwikkelingen door. Daarom is goede begeleiding in deze levensfase erg belangrijk.

Doordat we kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar opvangen kunnen er ook broertjes/zusjes in dezelfde groep opgevangen worden. Er zijn kinderen die het ontzettend fijn vinden om na schooltijd samen te kunnen zijn met een jonger broertje of zusje. En er zijn natuurlijk ook grote kinderen die het prettig vinden om de kleintjes te helpen. Het kinderdagverblijf is van binnen én buiten zodanig ingericht dat de kinderen maximale ruimte krijgen om op allerlei manieren te bewegen, te spelen en zich te ontwikkelen.

Kinderopvang Hip staat voor kwaliteit. Wij gaan met kinderen om op basis van respect, vertrouwen, begrip en liefde. Ons doel is om kinderen te verzorgen, begeleiden en stimuleren in een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Hierbij kijken we zoveel mogelijk naar het kind als individu met zijn/haar eigen talenten. Op deze manier kunnen kinderen zich volop ontwikkelen en de wereld om zich heen ontdekken.

Bovendien is het de taak van kinderopvang HIP om de kinderen de gelegenheid te geven hun nieuwsgierigheid te prikkelen en te bevredigen. Ieder kind is uniek , en kunnen wij de zorg en aandacht geven die het nodig heeft. 

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen opgevangen worden in een veilige en gezonde omgeving, bij pedagogisch medewerkers die goed zijn opgeleid.