• darkblurbg

 

Sluitingsdagen en openingstijden

 

Kinderopvang Hip is het hele jaar open;

 

Kinderopvang Hip is geopend van maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur.

U Kunt uw kind tussen 07:30 uur en 09:00 uur brengen en vanaf 16:30 tot 18:30 ophalen.

 

Om 18:30 sluit Kinderopvang Hip.

3 uurs regeling Kinderopvang HIP

Kinderopvang HIP is geopend van 7.30 tot 18.30. De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang HIP werken 9 / 9,5 uur per dag. Zij werken bijvoorbeeld van 7.30 tot 17.00 uur of van 8.30 tot 18.30 uur. Zij hebben tussen de middag een half uur pauze.

 

Kinderopvang HIP voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang waarin gesteld wordt dat er op vaste tijden 3 uur van de norm beroepskracht / kind ratio (BKR) mag worden afgeweken. Minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die 3 uur.

Op de volgende tijden kan er afgeweken worden van de BKR norm:

 

08.00 uur     tot      08.30 uur

13.00 uur     tot      14.30 uur

17.00 uur     tot      18.00 uur

 

In de pauzeperiode tussen 13.00 uur en 14.30 uur slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven minder kinderen actieve pedagogische aandacht en kunnen de pedagogisch medewerkers beurtelings pauze gaan houden. Gedurende deze slaaptijd is het mogelijk dat minder pedagogisch medewerkers ingezet worden dan volgens de pedagogisch medewerker / kind ratio is vereist.

 

Tussen 08.30 uur en 13.00 uur en tussen 14.30 uur en 17.00 uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.

Onze sluitingsdagen 2018 zijn; 

 

 

  • Nieuwjaarsdag 2018     Maandag 1 januari 2018
  • 2e Paasdag 2018          Maandag 2 april 2018
  • Koningsdag 2018          Vrijdag 27 april 2018
  • Hemelvaartsdag 2018   Donderdag 10 mei 2018
  • 2e Pinksterdag 2018     Maandag 21 mei 2018
  • 1e Kerstdag 2018         Dinsdag 25 december 2018
  • 2e Kerstdag 2018         Woensdag 26 december 2018
  • Oudejaarsdag 2018       Maandag 31 december 2018  vanaf 15.00 uur gesloten