• darkblurbg

 

Sluitingsdagen en openingstijden

 

Kinderopvang Hip is het hele jaar open;

 

Kinderopvang Hip is geopend van maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur.

U Kunt uw kind tussen 07:30 uur en 09:00 uur brengen en vanaf 16:30 tot 18:30 ophalen.

Op verzoek kunnen we een half uur eerder open. Hieraan zitten extra kosten verbonden.

 

Om 18:30 sluit Kinderopvang Hip.

3 uurs regeling Kinderopvang HIP

Kinderopvang HIP is geopend van 7.30 tot 18.30. De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang HIP werken 9 / 9,5 uur per dag. Zij werken bijvoorbeeld van 7.30 tot 17.00 uur of van 8.30 tot 18.30 uur. Zij hebben tussen de middag een half uur pauze.

 

Kinderopvang HIP voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang waarin gesteld wordt dat er op vaste tijden 3 uur van de norm beroepskracht / kind ratio (BKR) mag worden afgeweken. Minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers moet aanwezig zijn tijdens die 3 uur.

Op de volgende tijden kan er afgeweken worden van de BKR norm:

 

08.00 uur     tot      08.30 uur

13.00 uur     tot      14.30 uur

17.00 uur     tot      18.00 uur

 

In de pauzeperiode tussen 13.00 uur en 14.30 uur slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven minder kinderen actieve pedagogische aandacht en kunnen de pedagogisch medewerkers beurtelings pauze gaan houden. Gedurende deze slaaptijd is het mogelijk dat minder pedagogisch medewerkers ingezet worden dan volgens de pedagogisch medewerker / kind ratio is vereist.

Tussen 08.30 uur en 13.00 uur en tussen 14.30 uur en 17.00 uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal aanwezige kinderen.

Onze sluitingsdagen 2019 zijn; 

 

Feestdagen 2019

Datum

Dag v/d week

Week Nr.

Nieuwjaarsdag 2019

1 januari 2019

dinsdag

Week 1

2e Paasdag 2019

22 april 2019

maandag

Week 17

Koningsdag 2019

27 april 2019

zaterdag

Week 17

Hemelvaartsdag 2019

30 mei 2019

donderdag

Week 22

2e Pinksterdag 2019

10 juni 2019

maandag

Week 24

Dag voor kerst vanaf 16.00 gesloten

24 december 2019

dinsdag

Week 52

1e Kerstdag 2019

25 december 2019

woensdag

Week 52

2e Kerstdag 2019

26 december 2019

donderdag

Week 52

Oudejaarsdag 2019

31 december 2019

dinsdag

Week 52/1

 Bovenstaande 8 dagen worden in rekening gebracht als het uw vaste opvangdag is. Wij hebben verder geen extra vrije dagen of studiedagen.